● Kontaktné informácie

Naše pracovisko na nachádza v Trnave, v poliklinike Družba (oproti Úradu Trnavského samosprávneho kraja) v budove D, na 1. poschodí.

Adresa : Starohájska 2 , 917 10 Trnava
Tel.: +421 33 550 16 02
email: info@gamalaser.sk

Prevádzkovateľ služby je :
NZZ očné centrum GAMA LASER , Starohájska 2 , 917 10 Trnava
IČO: 31209661 , DIČ: 1029892545

Možnosti parkovania :
● platené parkovisko pred Úradom Trnavského samosprávneho kraja
● neplatené parkovanie pozdĺž cesty pred a v okolí polikliniky