● VEDELI STE, ŽE …

Čo je to vlastne krátkozrakosť ?

Z hľadiska optiky sa jedná o jednoduchý jav, kedy obraz prenášaný cez šošovku oka sa nezobrazuje na sietnici, kde ho „číta“ mozog, ale jeho ostrá podoba sa „premieta“ pred sietnicu a na sietnicu potom dopadá už neostrý obraz.
Okuliare, ktoré sa používajú na odstránenie neostrosti, sú vlastne ďalšie šošovky (rozptylové), ktoré obraz posunú na sietnicu a tak môže mozog „prečítať“ ostrý obraz.
Vedeli ste, že sa krátkozrakosť sa dá už modernými prístrojmi (bezbolestnou laserovou operáciou oka) odstrániť?

Čo je to vlastne ďalekozrakosť ?

Je to obdobná porucha ako krátkozrakosť, ale ostrý obraz sa „premieta“ až za sietnicu. Takisto na korekciu sa používajú okuliare, ktoré sú v tomto prípade šošovky spojné a tieto skrátia ďaleký dopad ostrého obrazu tak, aby dopadol presne na sietnicu.
Vedeli ste, že sa ďalekozrakosť sa dá takisto bezpečnou operáciou oka odstrániť?

Čo je to tupozrakosť ?

Je to porucha zraku, ktorá spôsobuje, že oko nevidí ostro, napriek tomu, že je zdravé. Spôsobená je tým, že je veľký rozdiel chyby medzi oboma očami. Následné do mozgu prichádzajú dva rôzne obrazy. Tento konflikt spracuje mozog tak, že obraz z 1 oka vypne a tým človek nevidí priestorovo, nie je schopné vnímať 3D a teda priestorovú hĺbku obrazu.

Čo je to škúľavosť (latinsky strabizmus) ?

Je porucha zraku, kedy oči nepozerajú rovnakým smerom a rovnobežne. Jedno oko môže „zabiehať“ dovnútra (najčastejší prípad), smerom von, nahor alebo nadol, alebo zabiehanie postihuje striedavo obe oči.
Mozog reaguje na túto poruchu tak, že „vypne“ obraz z postihnutého oka, pretože dostáva 2 rôzne obrazy. Pri neliečení hrozí vznik tupozrakosti.