Prístroj MEL80 CRS Carl Zeiss

Naše pracovisko na laserové operácie očí excimerom na odstraňovanie dioptrických chýb používa prístroj EXCIMER LASER MEL 80 CRS vyrábaný renomovanou nemeckou spoločnosťou CARL ZEISS.

MEL80 CRS, operácia očí, spoľahlivosť

Prístroj MEL80 CRS Carl Zeiss

MEL 80 je nová generácia excimer lasera, ktorý v sebe kombinuje dlhoročné skúsenosti, novátorské myšlienky a znalosti firmy Carl Zeiss. Výsledkom je systém, patriaci k absolútnej špičke medzi excimerovými lasermi. Kvalita a presnosť zákrokov odpovedá tradíciám firmy Carl Zeiss.

 

EXCIMER LASER MEL 80 odstraňuje dioptrické chyby očí ako je krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus. Používa optimalizované profily liečby všetkých typov aberácií. Navyše MEL 80 bol vyvinutý pre plné využitie „Customized“ ablácie. Rýchla frekvencia laseru vyžaduje eyetracker s rýchlou odpoveďou. Aktívny eye tracking systém sledujúci aktívne pohyb oka je zárukou bezpečnosti. Pri laserovaní využíva optimálnu optickú zónu rohovky a pracuje s presnosťou tisíciny milimetra. Nový veľmi malý „Gausian spot“ umožňuje na jednej strane korekciu komplexných očných aberácií a na strane druhej dosiahnutie veľmi hladkého povrchu.

MEL 80 dokázal významne skrátiť čas zákroku oproti všetkým predchádzajúcim modelom laserov, pri súčasnom zachovaní komfortu a bezpečnosti pre pacientov:

 • pacient musí fixovať len krátku dobu
 • významná redukcia expozície rohovky
 • rýchlejší návrat videnia po zákroku
 • distribúcia jednotlivých spotov zaisťuje optimálnu ochranu strómy rohovky proti prehriatiu aj pri vysokej rýchlosti ablácie, čo tiež prispieva k rýchlej obnove videnia
 • nové pacientské lôžko s predprogramovanými polohami uľahčuje uloženie pacienta a zrýchľuje celú procedúru

Konštrukcia a špeciálny dizajn, hlavne optický systém zaručuje vysokú bezpečnosť prevádzky.

Laserová korekcia zraku vykonávaná excimerovým laserom MEL 80 :

 • Laserová operácia vykonávaná niekoľko miliónov krát na celom svete
 • Pohodlný ambulantný zákrok
 • Spoľahlivé výsledky liečby
 • Krátka doba zákroku
 • Desiatky rokov skúseností v presnej optike
 • Úplne bezpečná metóda